Allmän Posts

Ingen andra omgång när Taiwan väljer president, den med mest röster i första vinner

Taiwans nyvalde president Lai Ching-te. Officiellt portträtt hämtat från Wikipedia

Det mest Kinakritiska partiet DPP vann för tredje gången i rad presidentvalet i Taiwan. Tidigare vicepresidenten Lai Ching-te blev vald till president. Samtidigt hölls parlamentsval, där DPP förlorade den egna majoriteten och det mer Kinavänliga KMT (den förlorande sidan i det kinesiska inbördeskrig som förde kommunisterna till makten) vann mandat.

Taiwan har etablerade demokratiska val, där presidentposten och parlamentsmajoriteten har skiftat. Valdeltagandet var drygt 70 procent i båda valen. Att DPP vann för tredje gången i rad kan nog bero på Kinas oblyga försök att motverka DPP och skramla med en möjlig framtida invasion.

Presidentvalet har inte som i flera andra länder en andra omgång om ingen kandidat i första omgången når 50 procent. Lai Ching-te 40,05 procent, KMT:s kandidat Jaw Shaw-kong fick 33,49 procent och uppstickarpartiet TPPs Ko Wen-je fick 26,46 procent av rösterna. Så vinnaren hade inte någon majoritet av väljarna bakom sig.

Parlamentet har 113 platser. 73 är enpersonsvalkretsar där den med mest röster vinner, 6 är reserverade för ursprungsbefolkningar, och 34 platser utses proportionellt. För att få del av de proportionella mandaten finns en spärrgräns på fem procent.

Det är inte utjämningsmandat, utan de proportionella mandaten fördelas mellan partierna utan hänsyn till mandate i enpersonsvalkretsarna. Sådana valsystem gynnar de större partierna och kan ge majoritet av mandaten utan majoritet av väljarna.

Den här gången förlorade DPP den tidigare majoritenen. KMT fick 52 mandat, (54 om två närstående obereonde räknas in), DPP fick 51 mandat och TPP åtta. TPP vann inga enpersonsvalkretsar och ställde upp i färre än DPP och KMT.

KMT fick mest mandat, men DPP flest röster. 45,09 i enpersonsvalkretsarna och 36,16 i de proportionella valen tillföll DPP, medan KMT hade respektive 39,96 och 34,58. TPP hade 22,07 procent i de proportionella valen, men bara 2,98 i enpersonsvalkretsarna. TPP blev därmed kraftigt underrepresenterat i parlamentet, medan KMT blev störst trots att DPP fick flets röster.

Vi kan inte veta hur det hade gått med en andra valomgång. KMT och TPP förhandlade om gemensamma kandidater, men det gick inte i lås. Resultaten i parlamentsvalen tyder snarare på TPP- väljare föredrog DPP-kandidater, vilket kan ge en fingevisning om att Lai Ching-te skulle ha vinnit också med en andra omgång.

Taiwan är redan ett demokratiskt föredöme, men borde införa en andra omgång i presidentvalet och ingen kandiat får minst 50 procent i första, och göra om de proportionellt fördelade mandaten i parlamentet till utjämningsmandat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *