Allmän Posts

Presidentpartiet förlorade valet i Sydkorea

Resultat från parlamentsvalet i Sydkorea. Liberala oppositionsalliansen fick majoritet, kartan visar att den (blå) var starkast i västa delen av landet medan presidentpartiet PPP var starkare i väst. Bild: Wikipedia

Parlamentsvalet i Sydkorea blev en klar seger för oppositionen till den konservative presidenten Yoon Suk-yeol och hans parti PPP. Då Sydkoreas president har betydande makt, styret är inte parlamentariskt, kan de kommande åren leda till konflikter och problem för presidenten att genomföra den egna politiken.

Parlamentet har 300 platser. 253 utses i enpersonsvalkretsar och 47 utses proportionellt. Väljaren har två röster, en i valkretsen och en i det proportionella valet. De partier som vinner många enpersonsvalkretsar missgynnas i fördelningen av de proportionella mandaten.

Men det går att kringå reglerna. Båda de stora partierna liberala DP och presidentpartiet PP ställde inte upp som egna partier i den proportionella delen. De skulle inte få några mandat där på egen hand. I stället bildade de valallianser som formellt ställde upp som egna partier enbart i den proportionella delen. Simsalabim, de stora partierna kunde då få mandat genom att delta i de “partierna”. Mindre partier ställde inte upp alls eller bara i några få enpersonsvalkretsar. Deras väljare röstade nog ofta på det ledande oppositionspartiet, som vann huvuddelen av enpersonsmandaten.

Den här blandmodellen, liksom den i Skottland, av enpersonsvalkretsar och utjämningsmandat inbjuder till taktik. Väljare som stödjer stora partier kan i den proportionella delen taktikrösta på partier som ligger nära det större. Så är det i Skottland, där de gröna också vill ha självständighet och får taktrikröster av anhängare av stora nationalistpartiet SNP.

I Sydkorea behöver väljarna inte taktikrösta, partierna taktiserar genom att ställa upp under olika namn i de två valen. Ingen modell är tilltalande.

Bäst är att göra som i Tyskland där utjämningsmandaten är så många att de ger en proportiopnell sammansättning av parlamentet. Det gör att den proportionella rösten avgör mandatfördelningen, rösten i enpersonsvalkretsen blir en ren personröst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *