Allmän Posts

Putin skrämde inte ungerska och serbiska väljare

Ungerns premiärminister Viktor Orban och Serbiens president Aleksandar Vucic blev omvalda.

Inför valet i Ungern fanns förhoppningar om att Viktor Orbans allmer auktoritära styre skulle brytas. Han har varit premiärminister sedan 2010 och varningsklockorna har ringt. Regimen har fått kritik för att minska domstolars oberoende och för att skaffa sig ett stort övertag i medier.

EU har ökat trycket och hotat med indragna bidrag. Orbans parti Fidesz har lämnat den konservativa och kristdemokratiska gruppen i EU-parlamentet.

Orban har odlat vänskap med president Putin i Ryssland. Han har visserligen slutit upp bakom EU:s sanktioner och en halv miljon flyktingar har kommit Ungern från Ukraina. Men Orban har sagt nej till egen vapenhjälp till Ukraina eller att låta andra länder transportera vapen genom Ungern. Ukrainas president Zelensky har kritiserat Orbans linje i konflikten.

Oppositionen borde därför ha kunnat vinna väljare på sin slogan ”Orban eller Europa”. Enligt BBC har dock de dominerande medierna  givit en mot Ryssland mindre kritisk bild, där skudbördan har fördelats  mer lika mellan Ryssland och Ukraina/Nato.

Valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) såg  inte valfusk, men lyfte fram att villkoren var ojämlika främst genom regeringspartiets övertag i media. Detta kombinerat med rädsla för att dras in i konflikten visade sig tala för regerande Fidesz.

Valresultat blev en stor seger för Orban och Fidesz. Partiet fick inte bara en egen majoritet, utan med 135 av parlamentets 199 mandat två tredjedels majoritet. Det gör det möjligt för Fidesz att ändra spelreglerna. Något partiet har utnyttjat tidigare..

Majoriteten var dock inte lika övertygande bland väljarna. Fidesz fick 53 procent av rösterna men 68 procent av mandaten. Så har det varit i de senaste valen. Fidesz har fått runt hälften av mandaten men egen kvalificerad majoritet.

Valsystemet gynnar stora partier, och regimen har genom ändringar stärkt det övertaget. Ungern har en kombination av enpersonsvalkretsar och proportionellt fördelade mandat.

Enpersonsvalkretsar gynnar större partier. Utjämningsmandat, som finns i Tyskland och Sverige, fördelas för att kompensera för större partiers övertag. Det gäller inte när de extra mandaten, som i Ungen, fördelas proportionellt mellan partierna.

Tidigare hade Ungern likt Frankrike val i två omgångar i enpersonsvalkretsar och därutöver proportionellt fördelade mandat. Fidesz minskade 2012 parlamentet från 386 till 199 ledamöter.  106 väljs från enpersonsvalkretsar, en högre andel än tidigare och där den med flest röster i första omgången blir vald.

De större och färre valkretsarna anses ha bildats på ett sätt som gynnar Fidesz. Dessutom öppnades en möjlighet för ungersktalande i grannländer att bli medborgare och få  rösta om de proportionella mandaten. 2018 ska enligt Wikipedia 96 procent av dem ha röstat på Fidesz.

Valsystemet gjorde att oppositionen från vänster till höger enades och lanserade en kanddiat i enpersonsvalkretsarna. Det blev en mycket brokig koalition och kan därigenom ha bidragit till till det dåliga resultatet för oppositionen.

Viktor Orban kan med sin valseger hävda ett folkligt mandat. Men hans otydliga linje om Ukraina har retat upp tidigare bundsförvanter som Polens regeringsparti. Vill EU slå till med minskade bidrag kan detta därför vara ett bra tillfälle då Orban är isolerad om Ukraina. Valsegerns sötma kan bli kortvarig för Viktor Orban.

I Serbien vann president Aleksandar Vucic och hans SNS-koalition president- och parlamentsvalen. Parlamentsvalen är proportionella med en enda nationell valkrets och en treprocentspärr. SNS och Vucic balanserar mellan Ryssland och EU. De vill bli EU-medlemmar, men behåla band till Ryssland och motsatte sig sanktioner efter Ukrainainvasionen. SNS fick 43 procent i parlamentsvalen, och därmed inte egen majoritet. Partiet har dock tidigare samarbetat med Socialistpartiet, efterföljare tiill president kommunistpartiet, som fick 12 procent. Det partiet förordar närmare kontakter med Kina och Ryssland.

Vucic har fått kritik för auktoritära tendenser och har nära kontakter med Orban och Fidesz. Så närhet till Putin och Ryssland skrämde inte väljarna i Ungern och Serbien, men det lär bli allt svårare att balansera mellan EU och Ryssland

Leave a Reply

Your email address will not be published.