Allmän Posts

Valsystemet blev ett spöke i brittiska valet

Premiärminister Boris Johnsons Konservativa parti får en stor egen majoritet i fem år.

Efter en jordskredsseger kan De konservativa genomföra Brexit. Socialdemokratiska Labour gjorde sitt sämsta val sedan 1935. De skotska nationalisternas (SNP) stora framgångar gör det mer sannolikt att Storbritannien splittras. För första gången fick nationalistiska (som vill ha ett enat Irland) partier på Nordirland fler mandat än unionisterna, som bevara banden till Storbritannien.

Det är vanliga sammanfattningar av valresultatet. Men bilden är inte så entydig. Valsystemet där den med flest röster väljs från varje valkrets gynnar större partier.

51 procent röstade på partier som ville stanna i EU eller ha en ny folkomröstning, medan knappt 46 procent röstade på partier som ville lämna EU.

Trots att SNP ökade, röstade nästan 54 procent i Skottland på partier som vill bevara den brittiska unionen, medan 46 procent röstade på separatister. Ändå fick SNP 48 av 59 skotska mandat.

I Nordirland fick unionistpartier 43 procent och irländska nationalister 39 procent. Främst ökade Allianspartiet, som är EU-vänligt och står vid sidan av motsättningen unionister/nationalister.

Labour gjorde förvisso ett dåligt val, men 32,2 procent är bättre än nästan alla socialdemokratiska partier numera har i Europa. Färre mandat än senaste katastrofvalet 1983, men då var röstandelen lägre, 27,6 procent.

Tories ökade med bara 1,2 procentenheter till 43,6 procent, men valsystemet gav egen majoritet i mandat.

Samtidigt ska Labours problem inte underskattas. Det förlorar, likt andra S-partier, tidigare kärnväljare i arbetarklassen. De gillade Brexit,  misstrodde vänstersvängen och partiledaren Jeremy Corbyn.

Liberaldemokraterna (Libdem) hade stora förhoppningar och drev fram nyvalet, men gjorde det mesta fel. Kravet att stanna i EU utan en ny folkomröstning stötte bort väljare. Partiledaren Jo Swinson övertygade inte, och förlorade sin egen valkrets till SNP.

Libdem är, utanför Skottland, på väg att bli parti för en välutbildad högre medelklass. Partiets kompromisslösa EU-entusiasm har stött bort väljare i tidigare styrkebälten i sydvästra England och delar av Wales.

Nu har De Konservativa egen majoritet i fem år. Liddem drev författnningsfrågor i koalitionen med Tories. De fick igenom fasta mandatperioder på fem år. Den långa mandatperiodenborde vara något  de ångrar nu.

Därimot blev det inget nytt valsystem, trots att Libdem länge har krävt ett mer proportionellt valsystem.. Allt Libdem fick var en folkomröstning om AV, Alternative vote, som röstades ned i en folkomröstning.

Det innebär att väljaren får rangordna kandidaterna i varje valkrets. Får ingen kandidat 50 procent förstahandsröster, elimineras kandidaterna, de med minst röster först. Andrahandspreferenserna fördelas tills någon har fått 50 procent och då blir vald. Systemet finns bland annat i Australien, och i borgmästarval i Storbritannien.

Det är inte proprtionellt, utan gynnar större partier. Men det tar bort motiven att taktikrösta, genom andrahandspreferenserna kan väljaren rösta på sitt förstahandsval utan att riskera att rösten är ”bortkastad”.

Libdem hade ett bra förhandlingsläge 2010 i koalitionsförhandlingarna, och borde ha drivit frågan om valsystem hårdare. Även om AV inte är proprtionellt hade det inte givit samma promenadseger åt De konsrevativa, EU-anhängarnas röstsplittring hade motverkats genom andrahands (och tredjehands mm)röstningen.

Trots den stora majoriteten i parlamentet kan det bli besvärligt för premiärminister Boris Johnson. Storbritannien lämnar EU, men hur ska det nya handelsavtalet se ut? Hur ska Tories klara att  samtidigt företräda de nya arbetarväljarna, företagare och marknadsliberaler?

SNP vill ha en ny folkomröstning om utbrytning. Boris Johnson säger nej, men det kan öka stödet för SNP. I synnerhet om det efter nästa val i Skottland 2021 finns majoritet för självständighet i det skotska parlamentet.

Det ligger i Sveriges intresse att Storbritannien håller  ihop och får ett nära avtal med EU. Men det kan bli lättare sagt än gjort.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *