Allmän Posts

Katalonien är fortsatt delat

Frågan om Katalonien ska lämna Spanien är fortsatt aktuell. Foto: Wikipedia commons

I mandat blev regionvalet i Katalonien en klar seger för partier som vill att Katalonien ska bli en egen stat. Separatisterna fick sammanlagt 74 av 135 mandat.

I röster var det betydligt jämnare, 50,9 mot 48,3 för separatistpartierna. Det var ändå en framgång jämfört med valet 2017, då en knapp majoritet i stället röstade på partier som vill bevara banden med Spanien.

Valdeltagandet var dock mycket lägre, 53 procent mot 79 procent 2017. Det berodde troligen främst på Coronapandemin, men det gör resultatet mer svårtolkat när det gäller sepratismen. Nästan varannan väljare avstod från att rösta.

I både det här och förra valet hade separatistpartierna klar majoritet i det regionala parlamentet. Den här gången trots att ett separatistparti på 2,7 procent inte fick några mandat alls, det finns en treprocentspärr i varje av de fyra valkretsarna. (I de minsta valkretsarna blir spärren i praktiken något högre, mandaten räcker inte för ett fyraprocentparti) Varför?

Valkretsindelningen gynnar mindre tätt befolkade områden, och där är separatisterna starka. Det är således långt ifrån bara i USA, där de små delstaternas överrepresentation har gynnat Republikanerna och Donald Trump, som mer glesbefolkade områden får jämförelsevis fler mandat.

I Katalonien är valkretsen Barcelona i särklass störst med 85 mandat. Men ändå betyder det att det går runt 47 000 väljare per mandat i Barcelona, mot 31 000 i Tarragona, 30 000 i Girona och knappt 20 000 i Lleida. I Barcelona var det en klar men knapp majoritet för partier som ville stanna i Spanien, i Girona och Lleida en stor majoritet (två tredjedelar) för separatistpartier. Det förklarar den klara majoriteten i mandat för separatistpartierna.

Dödläget kan fortsätta, men kanske kan något hända. Socialistpartiet, som blev största parti, behöver separatistpartiers röster i det spanska parlamentet.

Är i princip emot att splittra väl fungerande mångspråkiga eller mångnationella demokratier som Kanada, Storbritannien eller Spanien. De borde kunna fortsätta i en demokratisk nation, och säga nej till utbrytarnationalism.

Men får erkänna att medlemskapet i EU kan vara ett rationellt argument för separation. Spanien har euro, så det skulle inte bli några valutaproblem om Katalonien bröt sig ur, men stannade (vilket separatisterna vill) kvar i EU och euron.

Ju fler beslut som flyttas från medlemsländerna till EU, ju starkare skäl att ha egna medlemmar i ministerråd och EU-parlament. För Katalonien: ju mer som beslutas i Bryssel i stället för i Madrid, ju starkare skäl att bli ett eget medlemsland i EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *