Allmän Posts

Montenegros valsystem bidrog till regeringsskifte

Oppositionen vann valet i Montenegro

Parlamentsvalet i Montenegro vanns av oppositionen, vilket innebär att partiet som styrt landet sedan 1990 förlorade. Freedom house har kritiserat maktmissbruk från den tidigare regeringen och nedgraderat landet från full demokrati. Oppositionen kan få svårt att hålla samman, men valutslaget visar att det ändå, trots de auktoritära tendenserna gick att besegra regeringspartiet.

Valsystemet spelade här en roll. I andra länder som Ungern, har valsystemet gynnat de största partiet, och underlättat för auktoritära partier att konsolidera maktinnehavet.

Montenegro har däremot enligt Wikipedia ett proportionellt valsystem, där hela landet är en valkrets med 81 mandat. Det finns en treprocentspärr, men partier från minoritetsgrupper kan få mandat med mindre nationell röstandel.

Överrepresentationen för de större partierna var mycket liten, och det underlättade för oppositionen att vinna en knapp majoritet av mandaten. Det finns argument för mindre valkretsar än hela landet och en högre småpartispärr i kombination med utjämningsmandat.

När hela landet är en valkrets och därmed alla mandat fördelas där bortfaller mycket av behovet för utjämningsmandat. Högre småpartispärrar behöver dock kombineras med rätt att andrahandsrösta, annars gynnas större partier och det blir lättare för auktoritära ledare att bli omvalda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *