Allmän Posts

Många skiljelinjer i Israel

Premiärminister Benjamin Netanyahu är omstridd

Valet i Israel var det fjärde på fyra år. Men inte heller denna gång blev det något tydligt utslag.

Israel har ett proportionellt valsystem, med 120 mandat och hela landet som en valkrets. Landet har en småpartispärr med den något udda gränsen 3,25 procent.

Regeringspartiet Likud under premiärminister Benjamin Netanyahu var det enda partiet som fick mer än 20 procent av rösterna. Bara ett ytterligare parti, oppositionspartiet liberala Yesh Atid fick mer än 10 procent. Det försvårar möjligheten att bilda majoritetsregeringar, många måste med.

För socialdemokrater kan utvecklingen ses som ett orostecken. Arbetarpartiet var länge störst och statsbärande. Nu får det 5-6 procent av rösterna.

Den långtgående splittringen handlar också om konflikter i flera dimensioner. Israel kan ses som ett “föregångsland” när det gäller att annat än höger-vänster slår igenom. Här finns konflikter mellan sekulära och religiösa, synen på relationerna med palestinier och grannländer. Därtill kommer att premiärminister Netanyahu är mycket kontroversiell och åtalad för korruption.

Det gör det svårt att bilda stabila majoriteter. Risken finns att det blir ännu ett nyval.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *