Allmän Posts

Sommar är dålig tid för val i Norden

Coronapandemin ledde till kommunalval i juni i Finland, vilket bidrog till att färre röstade.

Finland har likt de flesta länder separata valdagar för riksdagsval och för lokala val. 13 juni var det kommunalval. Finland har inte haft folkvalda landsting/regioner, men de är på väg att införas med huvudansvar för sjukvård, sociala frågor och brandförsvaret, Så samtidigt som politiker i Sverige med Ebba Busch (KD) i spetsen driver krav på förstatligad sjukvård och nedläggning av regionerna/landstingen är Finland på väg att införa fler folkvalda nivåer. Heja Finland i den frågan…

Två viktiga skäl brukar lyftas fram för att göra som Finland och ha skilda valdagar: Det blir större utrymme för lokala frågor och lokala politiker. Partiernas möjligheter att nå ut och det politiska intresset sjunker om det, som i Sverige blir långt mellan valen.

Två huvudargument brukar å andra sidan lyftas fram mot att ha skilda valdagar i stället för att som i Sverige ha alla val samma dag: Valdeltagandet blir lägre och väljarna röstar i alla fall mest efter vad de tycker om regeringen.

Valresultatet i Finland kan tyckas ge stöd för invändningarna. Valdeltagandet var rekordlågt, 55 procent. Alla regeringspartier utom Svenska folkpartiet, som har en stabil väljarbas i de svensktalande, gick tillbaka.

Valdeltagandet är genomgående lägre i Finland än i Sverige. I senaste riksdagsvalet var det 72 procent mot 87 procent i Sverige. Val i Finland brukar äga rum tidigt på våren. Men den här gången fick valet flyttas fram på grund av den pågående pandemin.

Nu har smittspridning minskat och vaccinering ökat, så det gick att genomföra valet i början på juni. Det är dock en dålig tid att ha val i nordiska länder. Ljusa nätter, förberedelser inför högsommar och semester, skolavslutningar gör att politiken får svårare att konkurrera om uppmärksamheten. Så det låga valdeltagandet är inte så förvånande den här gången.

Det är också oundvikligt att en del väljare utnyttjar kommunalvalen för att sätta betyg på regeringen. Men det bör ändå finnas större utrymme än med gemensam valdag att lyfta fram lokala frågor och politiker. Det var heller ingen helt enhetlig valvind över landet. Lokala frågor och färgstarka politiker, de senare hjälpta av Finlands tydligare personval, gjorde att partier kunde gå fram i en del kommuner och bakåt i andra. Nationella valvinnaren Samlingspartiet gick tillbaka i Helsingfors och Åbo.

Högerpopulistiska Sannfinländarna ökade kraftigt, men mindre än vad opinionsmätningarna förutspådde. Centerpartiet gick bakåt, men mindre än väntat. Det är ett mönster vi känner igen. Missnöjespartier har mindre stöd i lokala val. väljarna kan hålla fast vid de gamla partierna och misstro de oerfarna lokala kandidaterna för populistpartiet. Sannfinländarna kan nog innerst inne vara ganska nöjda med att det inte gick bättre. De fick nya mandat, men får tid att låta nya politiker lära sig hantverket och kan slippa en del “växtvärk”.

På svenskspråkiga Yles valvaka och i Hufvudstadsbladets kommentarer dök ett för för rikssvenska nytt uttryck upp flera gånger: “avvärjningsseger”. Det betydde att ett parti gick bakåt men mindre än väntat så det blev ingen kris. Centerpartiet ansågs därför ha vunnit en avvärjningsseger. Får se om uttrycket dyker upp i nästa svenska valrörelse..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *