Allmän Posts

Trassligt valresultat men bra valsystem på Irland

Genombrott för Sinn Fein i parlamentsvalet på Irland

Irländska valet blev en stor framgång för vänsterpopulistiska och nationalistiska Sinn Fein, tidigare terrorgruppen IRA:s politiska gren. Regeringspartiet Fine Gail tappade trots god ekonomi och framgångar i EU:s Brexitförhandlingar med Storbritannien. Väljarna var missnöjda med dyra bostäder och brister i sjukvården.

Tidigare har Republiken Irland har på flera sätt uppfattats som udda. Katolska kyrkan har haft en stark ställning, abort har varit förbjudet.

De två stora partierna Fianna Fail och Fine Gail var båda mitten-högerpartier. De gick tillbaka till fördraget med Storbritannien när den Irländska fristaten bildades 1922. Föregångaren till Fine Gail var för och föregångaren till Fianna Fail emot. Motsättningarna ledde till blodiga konflikter på 1920-talet.

Nordirland har inte heller ett ”vanligt” partisystem, utan huvudkonflikten gäller lojalitet med Storbritannien eller Irland.

Mycket har ändrats. Irland har legaliserat abort, liksom samkönade äktenskap. Katolska kyrkan har, inte minst genom egna skandaler, tappat stöd och respekt. EU-medlemskapet har gjort att det tidigare starka ekonomiska beroendet av Storbritannien minskat.

Fianna Fail sitter nu i den liberala gruppen i EU-parlamentet, Fine Gael i den kristdemokratiska/konservativa. Sinn Fein har sedan fredsavtalet på Nordirland lagt ned stödet för ”väpnad kamp” (terrorism) och blivit det största av de partier som vill förena Nordirland med Republiken Irland. Partiet är med i Nordirlands samlingsregering.

Det har bidragit till Sinn Feins genombrott i valet. Många yngre väljare stödde partiet, trots terrorbakgrunden.

Hur kommer partiet att agera när det har många mandat. Kan det fortsätta att driva ”allt åt alla” i ekonomisk politik? Hur hårt ska frågan om att få en folkomröstning om förening av Irland drivas? Sinn Fein kunde ha påverkat Brexit genom att delta i det brittiska parlamentets arbete. Men i stället upprätthöll partiet sin över 100 år gamla bojkott och utnyttjar snarare Brexit för att få igenom ett enat Irland.

Rösträkningen tog flera dagar. Det beror inte på strul, som ibland i USA, utan på valsystemet, som kallas “Single transferable vote.” Något många brittiska liberaler håller högt och gärna skulle vilja införa i nationella val i Storbritannien. Det finns redan i val på Nordirland och i skotska lokalval.

Storbritannien tvingade en gång Irland att införa det här valsystemet och sedan har det blivit kvar.

För väljaren är det enkelt. De får en valsedel med kandidaterna i valkretsen och kan sedan rangordna. 1 för den de tycker bäst om, 2 för näst bäst och så vidare.

Det är däremot krångligare att räkna rösterna. Valkretsarna har 3-5 mandat, så i en valkrets med 5 mandat krävs det 20 procent av förstahandsrösterna att bli vald. Har någon så många röster väljs de direkt. Sedan fördelas dels eventuella “överstående” röster för den valda, dvs de som överstiger valkvoten på 20 procent. Därefter elimineras kandiaten med minst röster och andrahandsrösterna fördelas på övriga kandidater. Så håller man på tills fler kandidater uppnår valkvoten eller det bara är så många kvar som det finns mandat.

Inga röster behöver vara “bortkastade” utan kan påverka mandatfördelningen även om förstahandsvalet inte får något mandat. Valsystemet är mindre proportionellt än det svenska, då det är få mandat i varje valkrets och inga utjämningsmandat.

Det gynnar större partier, lokalt starka och partier många kan tänka sig att rösta på i andra eller tredje hand. Partier med jämnt men inte så högt stöd över hela landet och som många väljare ogillar kan ha svårare att hävda sig. Väljarna röstar också på person, om en kandidat från ett parti slås ut brukar inte alla de rösterna föras över till andra kandidater från samma parti.

Utslaget blev mycket proportionellt den här gången, små avvikelser mellan förstahandsrösterna och mandatfördelningen. Sinn Fein fick flest förstahandsröster med 24,5 procent av förstahandsrösterna. Partiet trodde inte själv att det skulle gå så bra utan hade bara 42 kandidater till de 160 platserna.

Framgångar för populister, trots kritik för vad partiet tidigare har stått för. Besvärligt för styrande partier. Det stora oppositionspartiet Fianna Fail var i praktiken ett stödparti som fick backa upp Fine Gails minoritetsregering.

Inget parti eller block har egen majoritet. Ökad misstro mot etablerade partier. Ett stort populistparti som andra inte vet om de vågar samarbeta med? Nog har Irland blivit likt andra europeiska länder.

Det kan efter Brexit bli svårare för EU-medborgare att arbeta och studera i Storbritannien. Då kan det engelskspråkiga Irland framstå som ett mer lockande alternativ för svenskar (ett annat är att bli bättre på franska eller tyska) som vill bo i andra EU-länder.

Så nog finns skäl att hålla koll på vad som händer i Irland. Landet får även en nyckelroll i förhandlingarna om ett samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *