Allmän Posts

Valet och valhemligheten är viktiga.

Brevröstning är omstritt i USA, men kan behövas i Coronatider.

Det har varit och pågår debatt om mer av brevröstning i Coronatider.  Brevröstning kallas även  poströstning fast det senare förr innebar förtidsröstning på lokala postkontor, (ja sådana fanns faktiskt).

I Polen var det högerauktoritära Lag och rättvisa som ville genomföra presidentvalet med enbart brevröstning. Oppositionen ville skjuta fram valet. Så blev det lyckligtvis också.

Valet genomfördes både i vallokaler och genom brevröstning. Det styrande Lag och Rättvisas kandidat Duda vann knappt.

I USA är president Donald Trump emot brevröstning, i varje fall när han tror att det missgynnar det egna Republikanska partiet. Trump varnar för att brevröstning skulle locka till valfusk. Nu har Trump även uttalat att valet borde skjutas upp, vilket lyckligtvis inte lär ske.

Flera delstater i USA erbjuder dock redan brevröstning till alla väljare . Demokraterna kritiserar  Republikanerna allmänt för att vilja göra det svårare att rösta.

Det kan te sig lockande att tycka att brevröstning är bra i USA, men inte i Polen. Men det verkar inte särskilt konsekvent.

Jämfört med att gå  och rösta i vallokal under Coronakrisen kan brevröstning vara att föredra jämfört med att ställa in valet. Men det gäller då att valet i övrigt kan genomföras på rättvisa villkor, något som kunde ifrågasättas i Polen.

Det finns även skäl att tillåta brevröstning i speciella fall, som för utlandssvenskar eller för andra som har svårt att ta sig till en röstlokal.

Som huvudregel i normala tider finns dock goda skäl att hålla fast vid röstning i vallokal. Samma invändningar som gäller vid e-röstning gäller vid brevröstning. Det går att minimera riskerna för valfusk, men de kommer ändå att vara större än vid röstning i vallokal.

Valhemligheten är en oundgänglig del av en fungerande demokrati. Det är du själv som ska bestämma din röst, inte  arbetsgivare, organisation, politisk boss, vän, familj eller klan.

Valhemligheten fungerar i ett valbås, men behöver inte göra det vid röstning per brev eller digitalt. Risken för påtryckningar ökar.

Valhandlingen är i sig viktig och ansvarsfull. Förr kunde väljare klä upp sig för att gå och rösta. Det låg närmare till hands när minnet var starkare av hur rösträtten hade begränsats.

Väljarnas val har betydelse, det ansvaret gör att valet bör vara genomtänkt och uppfattas som viktigt. Det ska inte i praktiken jämställas med att handla på nätet, chatta eller lägga vilket brev som helst i brevlådan. Därför är det angeläget att värna röstandet i vallokal.

Det finns andra sätt att underlätta röstande, som att göra det lätt att förtidsrösta genom många röstlokaler med generösa öppettider. Det är bättre att ha val på helgdagar när färre arbetar (även om Danmark har högt valdeltagande och röstar på vardagar).

USA kunde även göra det lättare att registrera sig som väljare. Det är illa att Republikanerna i flera delstater har försökt göra det svårare att rösta. Men valhemligheten och respekten för valhandlingen talar för röstande i vallokal fortsatt ska vara huvudspåret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *