Allmän Posts

Se upp med “fake” utjämningsmandat

Mahinda Rajapaksa. Tidigare president, nu premiärminister i Sri Lanka.

Parlamentsvalet i Sri Lanka riskerar att leda till att ännu ett land blir mer auktoritärt. Bröderna Rajapaksa har länge dominerat politiken och anklagats för hårdhänta metoder, men förlorade överraskande val för ett par år sedan. Det visade att demokratin på Sri Lanka var livaktig.

Men nu är bröderna tillbaka med besked. Gotabaya Rajapaksa är nu president efter en valseger 2019. Den tidigare presidenten Mahinda Rajapaksas parti SLPFA fick 145 av 225 platser i parlamentet. Tillsammans med allierade har partiet två tredjedels majoritet, vilket öppnar för att ändra författningen. Mahinda Rajapaksa blir ny premiärminister.

Kina kan stärka sitt inflytande i ännu ett land. Kina har goda relationer med Rajapaksas och har investerat i infrastruktur och utveckling. Kina lär inte ha några invändningar om det blir inskränkningar i demokratin.

Sri Lanka har ett proportionellt (D´Hondt) valsystem med 22 valkretsar. Där väljs 196 ledamöter, medan 29 väljs utifrån det nationella valresultatet. Antalet mandat i snitt är nästan nio (8,9) i varje valkrets (varierat från fyra till 19).

Större partier gynnas i mandatfördelningen i valkretsarna. SLPLA fick 59 procent av rösterna, och 145 av de 225 mandaten. De fördelades på 128 mandat från valkretsar och 17 mandat från den nationella fördelningen.

De nationella mandaten är inte som i Sverige eller Tyskland riktiga utjämningsmandat, där partier som fått mindre än sin röstandel av valkretsmandaten gynnas.

I stället fördelas mandaten efter partiernas nationella stöd. Det gav SLPFA 58,6 procent av de nationella mandaten, lägre än från valkretsarna men minskade överrepresentationen bara marginellt. (från 65,3 till 64 procent).

Det tidigare stora motståndaren till SLPFA var UNP, men det partiet kollapsade och fick inga valkretsmandat. Genom de nationella mandaten fick partiet dock ett mandat. I stället blev ett utbrytarparti från UNP (SJB) det stora oppositionspartiet med 23 procent och 54 mandat. Partier med stöd främst från muslimska och tamilska minoriteter fick en del mandat, men valutslaget gör att deras parlamentariska inflytande blir obefintligt.

Valutslaget visar hur viktig skillnaden är mellan utjämningsmandat och nationella mandat som fördelas proportionellt. De senare finns i flera länder, och kan mildra överrepresentationen för stora partier, särskilt om det är enpersons- eller mindre valkretsar. Men det är bara utjämningsmandat som i Sverige eller Tyskland som gör att mandatfördelningen i stort motsvarar partiernas röstandel. (ovanför den spärrgräns som ofta finns).

Hade Sri Lanka haft “riktiga” utjämningsmandat hade SLPFA fått 133 mandat, och varit en bit ifrån de 150 mandat som krävs för två tredjedelsmajoritet och möjlighet att ändra författningen. Men nästan 60 procent av rösterna för ett parti med auktoritära tendenser gör nog tyvärr att demokratin kan hotas oavsett valsystem eller regler i författningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *