Allmän Posts

Majoritetsvalets nackdelar blev övertydliga i Ontario

Valet i Kanadas största provins visade hur snett majoritetsval i enpersonsvalkretsar kan slå.

Ontario är Kanadas folkrikaste provins med knappt 15 miljoner invånare. Kanadensiska provinser har mer självstyre än delstater i USA, så provinsval är viktiga.

2 juni 2022 hölls delstatsval, där Doug Ford från det Konservativa partiet (En del partier i Kanada har namn som i andra länder kan låta underligt, i detta fall PPC Progressive Conservative Party) blev omvald med egen majoritet i delstatsparlamentet.

Resultatet visar hur märkligt majoritetsval i enpersonsvalkretsar kan slå. De konservativa fick 40,8 procent, en ökning från förra valet med 0,3 procentenheter. Men partiets mandat ökade från 76 till 83, totalt har provinsparlamentet 124 platser. Socialdemokratiska NDP minskade från 33,6 procent till 23,7 och minskade från 40 till 31 mandat.

Liberalerna hade länge styrt Ontario, men gjorde ett katastrofval 2018 och fick bara 19,6 procent och 7 mandat. Den här gången ökade Lib till 23,8 procent, och fick marginellt fler röster än NDP. Men antalet mandat blev bara åtta! Trots att Lib fick fler röster fick NDP nästan fyra gånger så många mandat. PPC fick ungefär samma röstandel, men en klart ökad majoritet.

Parlamentets sammansättning blev helt annorlunda än röstandelen, och partier med ett betydande stöd runtom blev orepresenterade i stora delar av provinsen. Ofta ger ändå majorietsval resultat där storleksordningen mellan partier stämmer, även om de största partierna gynnas. Men någon gång slår det helt fel.

Ett annat exempel är det brittiska valet 1983. Då minskade Margaret Thatchers konservativa parti något från 43,9 till 42,4, men fick många fler mandat än i valet före. Labourpartiet fick 27,6 procent och 209 mandat. Alliansen Lib/SDP, föregångaren till dagens liberaldemokrater, fick 25,4 procent. Det var nästan en lika stor röstandel som Labour, men Lib/SDP fick bara 23 mandat!

Sådana valresultat visar varför det är önskvärt med mer proportionella valsystem

Leave a Reply

Your email address will not be published.