Allmän Posts

Indiska delstatsval: Mandatmajoritet utan väljarmajoritet för BJP

Indiens premiärminister Modi leder hindunationalistiska BJP.

Premiärminister Modi leder hindunationalistiska BJP, som numera är Indiens klart största parti. BJP har fått kritik för att föra Indien i en mer auktoritär riktning där de religiösa minoriteterna (stor) muslimer och (liten) kristna kommer i kläm.

Det gick bra för BJP i fyra av fem delstatsval i februari-mars. BJP fick egen majoritet i folkrika ( över 200 miljoner invånare) Uttar Pradesh , liksom i Manipur och Uttarakhand. I Goa fick BJP hälften av mandaten, och lär kunna bilda majoritet med något mindre parti eller enskild ledamot

Däremot inte i Punjab, där vann det nya partiet AAP, som också styr huvudstaden Delhi. Tidigare hade det tidigare statsbärande Kongresspartiet makten där. I Punjab är majoriteten sikher, vilket gör det svårare för hindunationalister. BJP (som enligt bilder på Wikipedia var det enda större partiet där partiledaren inte hade turban) fick bara 6,6 procent av rösterna.

Indien har enpersonsvalkretsar, vilket gynnar större partier. Valkretsarna blir också mycket stora, särskilt i nationella parlamentsval.

BJP hade inte majoritet av väljarna i någon av de fyra delstater partiet vann. I Uttar Pradesh fick BJP 41,3 procent av rösterna, men 255 av 403 mandat. (Med allierade partier 43,8 procent och 273 platser). Huvudmotståndaren SP fick 32 procent och 11 platser. (Med allierade partier 36,3 procentoch 125 platser). Det en gång så stolta och statsbärande Kongresspartiet (INC) leddes åter av en Gandhi (Priyanka). Stödet har kollapsat, INC fick bara 2,3 procent och 2 mandat.

I Uttarakhand fick BJP 44,3 procent och huvudmotståndaren INC, som klarade sig bättre här än i Uttar Pradesh, 37,9 procent. Men BJP fick 47 av de 70 platserna, INC bara 19. (I Wikipedia fattas röstandelar, de adderar inte till 100, men utgår från att andelen för de stora partiern aär korrekt, samma siffra finns i Times of India)

I Manipur fick BJP 37,8 procent av rösterna och 32 av de 60 mandaten. INC mer än halverades till 16,8 procent och fick bara 5 mandat.

I Goa fick BJP 33,3 procent och 20 av de 40 mandaten. INC backade också här till 23,5 procent och 11 mandat (Med allierade partier 25,3 procent och 12 mandat.

Mönstret är tydligt. Kongresspartiet tappar mark och BJP har klarat sig bra trots regeringsinnehav och många problem med Covid och jordbruk. och att styrande partier ofta förlorar i Indien.

Men det är noterbart att partiet inte i någon av de här delstaterna har en majoritet av väljarna bakom sig. Det är valsystemet som ger det största partiet majoritet över en ofta splittrad opposition. När det stora partiet i ett land för en politik som kan gå ut över minoriteter och leda i auktoritär riktning uppvisar valystemet med enpersonsvalkretsar allvarliga brister. Det ger partiet möjlighet att styra med egen majoritet trots att valutslaget visar att en majoritet av väljarna har röstat på andra partier. Så är det nu i Indien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.